aspnet

ASP.NET-blogg

14 januari, 2009

Som ett projekt i skolan fick vi göra en blogg helt från grunden, med hjälp av ASP.NET. Förutom frontend så arbetade vi även backend med funktioner och databashantering.